Публикации

Д-р Стоянка Балова, изпълнителен директор на ИСИ: В България има комуникационна криза по проблемите с климата
Д-р Стоянка Балова, изпълнителен директор на ИСИ: В България има комуникационна криза по проблемите с климата

Страната ни се намира в комуникационна криза по отношение на проблема с климата. Липсва адекватно предаване на политически послания от страната на политическите актьори към гражданите и не се използва дори наличният арсенал от комуникационни възможности за предаване на информация по този въпрос.” - това подчерта изпълнителният директор на Института за социална интеграция д-р Стоянка Балова на проведената дискусия за социално-икономическите аспекти на борбата с климатичните промени. Дискусията бе организирана от Фондация "Фридрих Еберт" и "Солидарно общество".

Според д-р Балова от икономическа гледна точка страната ни е наложително да направи по-смели стъпки в посока прилагането на цялостни мерки по намаляване потреблението на енергия, внедряване на нови чисти технологии и промяна в модела на лично потребление. “За България това ще бъде огромно предизвикателство, особено що се касае до промяна в модела на добив на електроенергия.” - коментира изпълнителният директор на ИСИ. Според Стоянка Балова България, която се намира на прага на „Зелената сделка“ ще трябва да преразгледа нормативната си уредба и да се допълни в частта за кръговата икономика, намаляване на потреблението на сградите, биоразнообразието, земеделието и иновациите.

“Климатичните политики трябва да вървят ръка за ръка с адекватна система за социална защита.” - подчерта Балова и изрази надежда, че прекъснатата комуникационна връзка между институциите, имащи отношение с климатичните промени и обществото ще бъде възстановена.