Местна власт - Актуално

Академия 1: 31 май - 3 юни
Академия 1: 31 май - 3 юни

Първото пилотно обучение на Академия за общинска политика (31 май - 3 юни 2012) включва 25 души – 4-ма кметове на общини, 4-ма заместник-кметове, 9 кмета на населени места и 8 общински съветници.

Програмата на обучението включва пет панела:

Стратегии за общинско развитие. Публични интереси и политики. Планиране.

Общински бюджет

Устойчиво общинско развитие. Легитимация на местната власт. НПО и медии.

Прозрачност и откритост в работата на местната власт. Конфликти и преговори. Вземане на решения

Проектно мислене и мрежи за сътрудничество в местната власт