Местна власт - Актуално

Академия 2: 27-30 септември 2012 г.
Академия 2: 27-30 септември 2012 г.

Второто обучение на Академия за общинска политика (27 – 30 септимври 2012 г.) включва 25 души – 1 кмет на община и 24 общински съветници.

Програмата на обучението бе актуализирана вследствие на обратните връзки от участници и преподаватели, и включва следните пет панела:

Стратегии за общинско развитие. Публични интереси и политики.

Общинска собственост и местни финанси.

Устойчиво общинско развитие.

Прозрачност и откритост в работата на местната власт.

Европейските фондове и общините.