Местна власт - Актуално

Провежда се третия курс на Академия за общинска политика
Провежда се третия курс на Академия за общинска политика

От 7 до 10 юли 2013 година, в село Белчин бани, община Самоков, се провежда третия курс от Академия за общинска политика на фондация "Фридрих Еберт" (Бюро България) и Института за социална интеграция. Групата от участници включва общински съветници и кметове от различни български общини.

В програмата на обучението са включени темите за "Европейската социалдемокрация - ценности и роля в програмите за местното самоуправление" (лектор доц. Лиляна Канева), "Формулиране и реализация на публични политики в местната власт" (лектор доц.д-р Татяна Томова), "Стратегическо планиране и устойчиво развитие на общините" и "Общинска собственост и местни финанси" (лектор Здравко Сечков, изп.директор на ФРМС), "Устойчиво общинско развитие - устройство на територията, социални дейности, административни услуги" (лектор Костадин Паскалев), "Прозрачност и откритост в работата на местната власт" и "Конфликти и преговори в местното самоуправление" (лектор Ивелин Николов), "Европейските фондове и общините" (лектор Ганчо Колаксъзов).

В откриването на Академията участие взе и кмета на община Самоков, Владимир Георгиев.