Актуално

Някои спазват законите, други ги пишат...
Някои спазват законите, други ги пишат...

Със заключителна пресконференция приключи реализацията на проект «За демократични, прозрачни и честни избори». Проектът се изпълнява с партньорството на Фондация за европейски и прогресивни науки (ФЕПС), Брюксел.

Реализацията на дейностите по проекта потвърди опасенията, че е налице тенденция за нарушаване на демократичността на изборния процес. Анализа ясно показва: влошава се качеството на изборното законодателство. Предизборната кампания става все по-нечестна, манипулативна, неравностойна. Освен типичните демократични практики, в кампанията, изборния ден и върху резултатите влияние оказват икономически, корпоративни и дори криминални интереси. Управляващата партия използва държавната машина, за да реализира надмощие в изборната надпревара.

Проектните дейности са разделени в три компонента: мониторинг на изборното законодателство, мониторинг на предизборни изяви, събития и медии относно изборния процес и мониторинг на изборния процес

Най-често споменаваното име на политик по време на изследвания период е това на премиера Бойко Борисов. За целия период неговото име е регистрирано 1164 пъти в наблюдаваните печатни издания, а името му е попаднало 63 пъти във водещите новини на централните емисии на телевизиите. Диспропорцията и неравнопоставеността в този смисъл е внушителна. Това е така, тъй като останалите политически лидери са засичани както следва: Сергей Станишев – 297 пъти в печата и  10 пъти в телевизиите; Волен Сидеров – 177 пъти в печата и 6 пъти в телевизиите, Ахмед Доган – 177 на 4; Иван Костов – 166 пъти във вестниците и 4 пъти в телевизиите; Мартин Димитров – 106 споменавания във вестници и веднъж в телевизиите; Яне Янев – 96 в печата и 3 пъти при водещите телевизионни новини.

Експертите от екипа на проекта припомнят, че по време на Избори 2011 станахме свидетели на масови нарушения в изборния ден, както на първи така и на втори тур, а и непосредтсвено след приключването на самите избори. Проблемът с купуването на гласове далеч не беше единственото типично регистрирано нарушение, пряко отнасящо се до деня за размисъл, изборния ден, както и отчитането на изборните резултати. Може би за първи път на тези избори се забеляза по отчетлив начин една сравнително нова тенденция, а именно масовото присъствие на застъпници в огромен брой избирателни секции. Породи се съмнение относно техните намерения и от редица експерти и анализатори беше констатирано, че може би това е нова форма за купуване на гласове, при която самите застъпници играят ролята на „брокери”.

Съдържанието на окончателния доклад в резюме прочетете ТУК. В секция «Публикации» ще бъде включен и цялостния окончателен доклад по проекта.

Още от Галерия ТУК.