Изборен мониторинг

До 9 май Прокуратурата е образувала 26 досъдебни производства
До 9 май Прокуратурата е образувала 26 досъдебни производства

Върховна касационна прокуратура Ви уведомява, че към 09.05.2013 г. (четвъртък), по повод постъпили сигнали с твърдения за извършени престъпления против политическите права на граждани (чл. 167 – 169г НК), за цялата страна, са образувани предварителни проверки и досъдебни производства, както следва:

1. Преписки общо 78 бр., от които 57 бр. са приключили с постановления за отказ да се образува досъдебно производство. По останалите 21 преписки предварителните проверки продължават.

2. Досъдебни производства общо 26 бр., разследването по които е активно. По 12(дванадесет) досъдебни производства предмет на разследване е престъпна дейност, свеждаща се до организиране предлагането или даването на имотна облага с цел склоняване на лица да упражнят избирателното си право в полза на определен кандидат или партия.

По 2 (две) дела се разследва дейност по образуване и ръководене на група, поставила си за цел да извършва престъпления против политическите права на гражданите.

3. Освен досъдебни производства по горепосочените престъпни състави, са образувани и 2 (две) дела за престъпления по чл. 325 НК (хулиганство) и чл. 216 НК (унищожаване и повреждане), които са във връзка с предстоящите избори.