Изборен мониторинг

"Мониторинг на Евроизбори 2014" бе представен на пресконференция
"Мониторинг на Евроизбори 2014" бе представен на пресконференция

"Мониторинг на Евроизбори 2014" бе представен на специална пресконференция на 2 април 2014 г., в Прес-клуба на БТА.

Мониторингът следва три етапа на наблюдение: изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден. По първата тема бе представен Доклад с анализ на процеса на изработване на нов проект на Изборен кодекс и участието на гражданите в него. Както и анализ на структурирането на Централната избирателна комисия, съгласно правилата на новия ИК. След провеждане на изборите, ще бъде изготвен и функционален анализ на ефектите от прилагане на новия кодекс и промените в технологичните правила на изборния процес. 

Чрез медийния мониторинг екипът на ИСИ цели наблюдение и анализ на медийната среда в България, в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент. Освен традиционния количествен мониторинг, който ще следи за равнопоставеността при отразяване на основни кандидати, водачи на листи, политически лидери и партии в продължение на два месеца /от 25 март до 25 май/, през тази година медийното наблюдение ще бъде допълнено с две нови активности:
- наблюдение на няколко тиражни и значими местни медии, като целта на наблюдението ще бъде да установи до колко европейските теми присъстват в тях и по какъв начин са представени на своята аудитория;
- паралелен сравнителен анализ между декларираните приоритети в платформите на водещите партии у нас и проследяване на това до колко тези теми и ключови моменти от политическите и програмни документи намират реално отражение в месеца на предизборната кампания. 
И двете нови активности ще са с продължителност 1 месец /от 25 април до 25 май/. 

В третия етап от мониторинга е включено наблюдението на изборния ден и процесите, свързани с организация на неговото провеждане. За целта ще бъдат проведени три обучителни срещи на различни места в страната, за обучение и координация на дейността с граждански наблюдатели, които ще бъдат регистрирани. 

В пресконференцията участие взеха: Галина Асенова - Изпълнителен директор на ИСИ, Стефан Георгиев - координатор на екипа за медиен мониторинг, Таня Балова – национален координатор на наблюдателите и Лазарина Бонева – юрист, координатор на екипа за анализ на изборното законодателство.