Изборен мониторинг

Второ обучение за граждански наблюдатели в "Мониторинг 2014"
Второ обучение за граждански наблюдатели в "Мониторинг 2014"

Второ обучение за граждански наблюдатели се проведе на 26 и 27 април в гр. Стара Загора. В обучението участие взеха представители на областите Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас и Плевен. След обучителния модул, те ще сформират свои екипи за наблюдение в населените места, от които са.

В програмата отново бяха включени темите "Изборно законодателство", "Гражданско наблюдение" и "Организация на изборния ден". Екипът на ИСИ представи и обучителен филм, подготвен след симулационната изборна игра на наблюдателите през 2013-та година. С него бяха обсъдени най-честите нарушения на изборния процес и изборния ден.