Изборен мониторинг

Експериментът "Машинно гласуване"
Експериментът "Машинно гласуване"

На 25-ти май 2014г. на изборите за членове на Европейски парламент от Република България, в град София /55 секции/ и район Пазарджик /45 секции в Пазадржик, Велинград и Ракитово/, ще се проведе ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО МАШИННО ГЛАСУВАНЕ в общо 100 избирателни секции.

Организационен орган на експериментално машинно гласуване

Централната избирателна комисия е институцията, която организира, ръководи и контролира провеждането на експерименталното машинно глаусване, обработката на данните от него, обобщава и анализира получените резултати.

Машините, съпътстващият ги софтуер, инсталацията, деинсталацията, обучението, логистиката, техническата поддръжка, организацията по проекта за провеждането на експериментално машинно гласуване се поема от Сиела и Смартматик в Обединение Машинно гласуване ДЗЗД. Технологията за гласуване се предоставя въз основа на договор между Администрацията на Министерски съвет и Обединение Машинно гласуване ДЗЗД.

Права на избирателите за провеждане на електронно гласуване 

В експериментално машинно гласуване може да участва всеки избирател от листите на определените избирателни секции, независимо дали е гласувал с хартиена бюлетина. В случаите на гласуване и с хартиена бюлетина, то това трябва да предшества машинното гласуване. 

Резултати от провеждането на експериментално машинно гласуване 

Резултатите от машинното гласуване не се вземат предвид при определяне на резултатите от гласуването. Те не се обявяват до края на изборния ден, а едва след обявяване на резултатите от глсуването в секцията/района.

Районната избирателна комисия предава резултатите от експерименталното машинно гласуване на ЦИК при предаване на резултатите от гласуването в секциите, която ги обявява на своята интернет страница. Технологията позволява окончателните резултати от машинното гласуване да бъдат обявени до 2 часа след приключване на изборния ден 

Технология 

Апаратите, с които се провежда гласуването, са произведени специално за целта, като идеята е с тях гласуването да става изключително лесно и да бъде достъпно за хора, които не могат да четат или пишат, за такива в инвалидни колички и за хора с увредено зрение.

Участието на избирателите в експеримента е важно. Резултатите от него следвало да послужат за база на анализ изготвен от ЦИК, която аргументирано да препоръча продължаването на експеримента или отхвърлянето на машинното гласуване за в бъдеще. Подобен експеримент, но в много по-ограничен вид, бе проведен и на евровота през 2007 г. Доклади и анализи от този период не можаха да бъдат предоставени нито от изборната администрация, нито от Министерски съвет.