Изборен мониторинг

Изборен мониторинг - обща среща координатори в наблюдението
Изборен мониторинг - обща среща координатори в наблюдението

На обща среща регионалните координатори на изборното наблюдение в ИСИ направиха заключителен анализ и препоръки за промяна на изборните правила. Срещата се проведе на 14 и 15 юни 2014 г. в  хотел „Пъстървата", с. Енина, община Казанлък, и в нея участие взеха и експерти в анализа на изборно законодателство и екипите за медиен мониторинг. 

Присъстващите се върнаха в изборния ден и изборния процес със споделяне на резултатите от своето наблюдение и информацията, събрана от екипите от наблюдатели, които те координираха в изборния ден. Как да отделяме важната информация и кои са характеристиките на добрия доклад - това бяха основни акценти на изнесената презентация. 

Екипът на ИСИ ще използва резултатите на трите работни групи от общата среща за да подготви окончателния доклад на изборното наблюдение. Анализът на силните и слабите страни в работата по наблюдението ще помогне на екипа да развие и подобри бъдещите дейности.