Изборен мониторинг

Второ заседание на Гражданския борд
Второ заседание на Гражданския борд

Гражданският борд за свободни и прозрачни избори проведе своето второ заседание в сградата на Министерския съвет. Повече от час и половина участниците в борда водиха диалог с директор на дирекция ГРАО Иван Гетов за това как в избирателните списъци попадат т.нар "мъртви души". Проф. Михаил Мирчев отново цитира данни, според които списъците на националната статистика и тези на ГРАО се разминават драстично – вторите съдържат близо един милион хора повече отколкото статистиката е преброила.

Проф. Друмева подчерта, че списъците се изготвят съгласно действащото законодателство и добави, че т.нар. предварителни списъци подлежат на неколкократно актуализиране. Директорът на главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) представи различните възможности на гражданите да направят справка къде ще могат да упражнят правото си на глас – например по електронен път или чрез кратко текстово съобщение (SMS). На заседанието беше поставен и въпросът за бъдещо развитие на законодателството в посока въвеждане на активната регистрация, както и начините да се постигне една по-точна картина в избирателните списъци.

Зам.-министърът на външните работи Катя Тодорова отбеляза очакванията за засилен интерес за гласуване на български граждани извън страната, както и възможността да бъдат разкрити секции на места, където досега не е имало такива. По предварителни данни, секциите в чужбина могат да надхвърлят 360.

На 8 септември, бордът ще обсъди въпросите относно социологическите проучвания, предизборната кампания и обученията на изборните комисии, а разяснителната кампания ще бъде постоянна тема в работата му.