Изборен мониторинг

Тема на Гражданския борд бе купуването и продаването на гласове
Тема на Гражданския борд бе купуването и продаването на гласове

Една от основните теми в днешната дискусия на заседанието на Гражданския борд беше борбата с купуването и продаването на гласове. Бяха поставени въпроси относно броя на образуваните дела по такъв вид престъпления, както и има ли на практика осъдени за това. Николай Георгиев от Върховна касационна прокуратура обясни значението и дейността на Междуведомственото звено МВР-ДАНС-Прокуратура, като подчерта, че са създадени необходимите условия за максимално бързо и добро взаимодействие и обмен на информацията в в случай на посегателство върху избирателните права на гражданите. Създадена е организация за максимално бързо и лесно подаване на сигнали за нарушения, а до деня на изборите ще се подават статистически данни за получените сигнали ежеседмично. В изборния ден във всички нива на Прокуратурата ще има дежурни от 8 часа. Зам.-председателят на ДАНС, Ваня Стефанова, уведоми, че до ръководителите на териториалните звена на Агенцията са изпратени ясни указания за действие при посегателства върху правата на гражданите. Местните структури от своя страна ше бъдат длъжни да докладват получените сигнали на Прокуратурата.

 Гласуването зад граница беше друга тема  на дискусията. Не стана ясно дали и как органите смятат да реагират на случаите с огромни количества подадени заявления за гласуване в чужбина от един и същи ай пи (IP) адрес, нито дали е открит опит за намеса на друга държава в изборния процес в България. Случаят беше определен като „притеснителен“, но не и забранен от изборното законодателство. Представители на гражданското общество поставиха под съмнение автеничността на заявленията за гласуване в чужбина като цяло, също и тази на подписите в протоколите от тези секции. По този повод от ЦИК обявиха, че се подготвя специален разяснителен клип, предназначен за членовете на СИК в чужбина, с който да се подобри дейността им.

Относно купуването и продаването на гласове, стана ясно, че се използат „всички необходими средства за контрол“, което очевидно включва и специални разузнавателни средства над предполагаемите организатори на такива сделки, се разбра в разговора. Оказа се, че предполагаемият брой на лицата, заподозрени в масова търговия с гласове е над 1000 души, като срещу всеки един от тях се прилагат специфични за ситуацията мерки.

Двойното гласуване беше повдигнато като въпрос, но от уточненията на проф. Михаил Мирчев стана ясно, че на практика няма как да се докажат виновните и да получат наказания.  Камелия Нейкова от ЦИК напомни, че настоящият изборен кодекс силно ограничава броя на групите, които могат да получат удостоверение за гласуване на друго място и евентуално да упражнят двоен вот.

От ЦИК обявиха, че са предвидили 6 разяснителни клипа за предстоящите избори, на различна тематика, като 4 от тях вече са готови за разпространение. Те ще включват пояснения за бюлетината, процеса на гласуване за всички граждани, включително и живеещите в чужбина и за машинното гласуване. Те ще бъдат качени на страницата и свободно достъпни за сваляне и разпространение. Вече сса налични и разяснителни брошури за вота на 5 октомври.