Изборен мониторинг

Медийното отразяване на социологичните проучвания в дневния ред на Гражданския борд
Медийното отразяване на социологичните проучвания в дневния ред на Гражданския борд

Приключи петото заседание на Гражданския борд за свободни и честни избори. Отдавна отлаганата тема за медийното отразяване на социологическите проучвания най-накрая зае своето място в дневния ред. Основните въпроси, които бяха поставени от проф. Михаил Мирчев, председател на Българска социологическа асоциация, бяха свързани с некоректното оповестяване и масово разпространение на социологически допитвания и изследвания. Според закона, всяка такава информация, публикувана в медия, задължително трябва да е придружена с т.нар. „паспорт“, който ясно и конкретно отговаря на три основни въпроса: кой е възложител на проучването, коя е агенцията изпълнител, както и кой го финансира. Карето с тази информация трябва да бъде непосредствено под графиката със социологическите данни и да бъде видимо. Професионалната етика изисква и подробна информация за периода на провеждане, представителността на извадката, обема анкетирани лица, метода на събиране на информация, макар и тези данни да не са част от задължителните изисквания на Изборния кодекс. Предвид нарастващата важност на тези проучвания в идващите дни, представителите на медиите заявиха готовност да работят занапред с Българската социологическа асоциация, като призоваха гражданите да сигнализират на ЦИК, която единствена има право да санкционира нарушителите. От СЕМ пък заявиха, че скоро ще излязат с доклад по въпроса.

Друга тема на борда бе финансирането на кампанията, оповестено чрез данните от публичния регистър на Сметната палата. Оказа се, че декларираните дарения са твърде малко, спрямо разходените пари за медии, но сметката явно се допълва от партийните субсидии и възможността на кандидатите да самофинансират кампанията си. Проф. Емилия Друмева разясни, че от практиката на предходните избори, най- честите нарушения са свързани с необявяване на дарителите и непредоставяне на декларация за произход на средствата.

Относно изпълнението на изборните дейности, Министерски съвет декларира, че всичко е по план и до момента са отпечатани всички бюлетини и изборни книжа, 400 000 за чужбина и 7 575 000 за България. От 26 до 30 септември те трябва да се разпратят до РИК-овете под охраната на МВР. Гражданските наблюдатели имат право да присъстват на пренасянето на материалите, затова  очакваме на следващото заседание ЦИК да даде информацията за точните графици и организация.

От МВР оповестиха откриването на специална линия за подаване на сигнали, на която денонощно ще има екипи.

-        Телефон 02/ 982 22 32

-        факс 02/ 982 56 46

-        email – izbor@mvr.bg

Очакваме с интерес последното заседание на Борда на 29.09, на което ЦИК ще даде информация за разяснителната си кампания, а представители на МВнР ще дадат яснота относно гласуването в чужбина.