Изборен мониторинг

Заключително заседание на Гражданския борд
Заключително заседание на Гражданския борд

Меморандум с препоръки за усъвършенстване на изборното законодателство за гарантиране на честни и прозрачни избори обсъди Гражданският борд на заключителното си заседание. Документът обобщава теми и въпроси, които Бордът е разгледал в рамките на заседанията си, а неговият финален вариант ще бъде подготвен в рамките на следващите седмици.

На последното заседание присъстваха Катя Тодорова, Зам.министър на МВнР, Филип Гунев, Зам.министър на МВР, членове на ЦИК и представител на ДАНС и Прокуратурата.

Филип Гунев обяви, че политизацията на МВР пречи сериозно на разследванията за купуване на гласове. В МВР са получени 877 сигнала за нарушения, а досъдебните производства до момента са 80, допълни той.

Предварителен анализ на МВР сочи, че на места има спад с около 30 на сто на броя на търгуваните гласове спрямо тези на предходните избори. Представителят на Върховната касационна прокуратура Емилия Пенева отбеляза, че прокуратурата си е поставила за цел разглеждането на всеки сигнал, свързан с нарушение или с евентуални престъпления в изборния процес. Отчете и ефективната координация между дейността на Прокуратурата, МВР и ДАНС.

Обсъдени бяха и проблеми с гласуването в чужбина. Представителят на ИСИ посочи някои от проблемите по отношение откриването на огромен брой секции извън страната и липсата на човешки ресурс за обезпечаването им, получени от обратната връзка от наблюдателите си. Основен акцент  постави на обучението на членовете на изборната администрация извън страната и има ли изобщо такова. От ЦИК отговориха, че те обучават единствено членовете на администрацията, която пътува от България специално за изборите, а членовете, ангажирани на място, получават изготвен обучителен материал и следва да проявят инициатива, като сами се запознаят с методическите указания на Централната избирателна комисия.

Повод за дискусия, но без окончателно становище на Борда бе и типа избирателна система.