История

Институтът за социална интеграция (ИСИ) е създаден в средата на 2002 г. В учредяването му се включват водещи специалисти – социолози, политолози, психолози, юристи, дипломати, икономисти, журналисти. Обединява ги важността на проблемите на интеграцията и дезинтеграцията в обществото ни, преодоляването на социалните и икономически разриви, отчуждението и социалната уязвимост. От тях и до днес в дейността на сдружението участват: Живко Георгиев, Антоний Тодоров, Ивелин Николов, Лиляна Канева, Соня Лангова, Горан Горанов, Татяна Томова.

Основните направления, в които ИСИ работи са: обучения, тренинги, изследователска дейност и научни изследвания, мониторинг, дискусионни форуми и издателска дейност. Организацията подпомага реализацията на демократичните процеси в българското обществено и политическо пространство, участва в подготовката и дебата по провежданите политики.

През 2003 г. ИСИ стартира най-устойчивия в годините свой проект “За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие”. Целите на проекта са чрез неформално образование, организирано в поредица от модули, да се:

  • стимулира изграждането на нова политическа култура на младото поколение;
  • създаде поколение политици, които да отговорят на очакванията на гражданите за отговорност, почтеност и отстояването на публичните интереси.

След успешното приключване на пилотния проект той прераства в проект „Академия за социална политика”/АСП/. Проектът  АСП продължава да се реализира ежегодно, като през 2017 година успешно завършиха 27 млади лидери. През 2010 година бе учреден и Клуб на завършилите различните обучителни програми на ИСИ, в който са обособени девет регионални клуба. В него членуват 400 души, обучени млади хора с активна гражданска позиция.

Съвместни проекти са реализирани с Фондация „Жан Жорес” (Франция), Уестминстърска фондация (Англия), Фондация „Фридрих Еберт” (Германия), Фондация за европейски прогресивни науки (ФЕПС), Съвета на Европа.

От 2006 г. ИСИ е член на Европейската мрежа на политическите фондации (ENoP) и Фондацията за европейско прогресивно образование (FEPS), а от 2010 г. - и на европейската мрежа SOLIDAR.