Контакти

Институт за социална интеграция (ИСИ)

гр. София 1000

ул. „Триадица" 5Б, ет.6, офис 600

тел./факс: 003592 983 69 22

e-mail: ifsi.bulgaria@gmail.com

 

За контакти с Националния координатор на Клуба на завършилите:

e-mail: ifsi.club@gmail.com

 

За комуникация в изборния процес и в изборния ден с екипа за мониторинг:

e-mail: isi.izbori@gmail.com