Управителен съвет

Катя Колева - Председател на Управителния съвет
Катя Колева - Председател на Управителния съвет

Родена през 1968 г.

Магистър по икономика. Специализирала Управление в Kennedy School of Government, Харвард и в Московската школа по политически изследвания. Завършва програма на Държавния депратамент, САЩ, за развитие на лидерството.

Притежава професионален опит в сферата на: банковия сектор (Балканбанк, 1995-1998); неправителствения сектор (Отворено общество, 1998-2005); местното самоуправление (два мандата общински съветник, 2003-2011), държавната администрация (Зам.-изпълнителен директор НАП, 2005-2009).

Член е на Управителния съвет на Фондацията за европейски прогресивни науки (ФЕПС), Брюксел.

Член е на Контролния съвет на Национална асоциация на общинските съветници (НАОС).

Членува и в клуба на завършилите Българско училище за политика (БУП).

Член на Борда на мрежата Солидар.