Управителен съвет

Виолета Чавдарова
Виолета Чавдарова

Родена на 09 юни 1975 г. Завършила висше образование, специалност «Финанси». Притежава квалификации в сферата на финансовото управление и контрол на кредити;  разработване на проекти, оценявани  от Европейската комисия.

Владе английски и испански език. 

Професионална кариера:

• Преподавател в Европейски колеж по Икономика на управлението

• Мениджър по обученията в Министерство на икономиката;

• Експерт в проекти по ФАР, ИСПА, САПАРД;

• Мениджър по мониторинга - програма „Европа 2003 г." по проект „Развитие на българския екотуризъм";

• Опит в мониторинг и оценка на проекти, финансирани от ЕС и Съвета на Европа;

• Експерт и началник на сектор „Финансова и програмна координация на кредитите", Министерство на регионалното развитие.

 

Участва в управителните съвети на няколко неправителствени организации.