Управителен съвет

Николай Белалов
Николай Белалов

Роден е на 3 юни 1959 г. Завършил Технически факултет на ВМЕИ-София, специлност "ЕЖПТ" и Управление на персонала в АНСУ-Варна. Работил в управлението на търговски дружества в областта на рекламата, застраховане, туризъм и няколко неправителствени организации. Завеждащ сектор „Подготовка на кадри” в НС на БСП. Председател на Дискусионен клуб за социална местна политика.

Oбщински съветник в Столичен общински съвет от 2013 до 2015 година.