Управителен съвет

Лазарина Бонева - Секретар на УС
Лазарина Бонева - Секретар на УС

Родена е на 30 май 1985 г.

Висше образование - "Право", Университет за национално и световно стопанство /УНСС/, гр. София.

От 2009 година до момента е член на Районната избирателна комисия на 26 МИР София област.

Активно участва в обучения за лидери и кординатори на младежки обмени по програмата „Младежта в действие“ и "Еразъм + ".Била е ръководител на групи за младежки обмен в Австрия, Хърватска, Германия и Словения

Председател на управителния съвет, СНЦ „Утро за мечтатели“ – гр.Златица

Член на Управителния съвет Национален младежки форум, мандати: ноември 2013 – декември 2014 г.; декември 2014 г. – декември 2015 г.

Преминала обучение за общностни лидери, включително едногодишно финансиране на проект „Мобилен Младежки Център Божурище“ чрез Института за социална интеграция.