Програмен съвет

Лиляна Канева
Лиляна Канева

Родена 1948 г. в гр. София.

Доцент и доктор по история. Директор е на Центъра за исторически и политологически изследвания при НС на БСП. Преподавала е политически маркетинг в магистърските програми на катедрата по политология на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Член е на преподавателския екип на Школата по политически мениджмънт на Фондация „Фридрих Еберт” в София. Специализирала е няколкократно в Германия.

Научните й интереси са свързани с изследвания на историята и теорията на социалдемокрацията, политическия маркетинг и мениджмънт. По тези проблеми има ред публикации – статии, студии, монографии. Съавтор е на книгата „Политически маркетинг – теория и практика” (2006).

През последните петнадесет години е член на националните предизборни центрове на БСП.