Предсрочни парламентарни избори 2014. Гражданско наблюдение."

01-08-2014

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Цели на проекта: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за народни представители в българския парламент, постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите и повишаване участието на гражданите в изборния процес. 

В рамките на предстоящите извънредни избори Мониторингът следва два отделни етапа на наблюдение: гражданско наблюдение на изборния ден и мониторинг на посланията по време на предизборната кампания.

Наблюдението на Евроизбори 2014 показа, че дори и след влизане в сила на новия изборен кодекс, се задълбочават несъвършенствата на изборния процес и предизборната кампания. Новият изборен кодекс бе приет на 5 март 2014 и за неговото прилагане имаше едва два месеца. Което налага да продължим наблюдението върху създаването и въвеждането на инструменти за изпълнение на нормативната уредба. Възможността за това е чрез проследяване на дейността на Централната избирателна комисия, и участие в консултиращите работни органи към нея. След провеждане на изборите, ще подготвим нов анализ и нови предложения за промени на изборното законодателство, в партньорство с други организации – наблюдатели. Което направихме и след провеждане на европейските избори, но за краткото време на работа на парламента, такива предложения не бяха подложени на обсъждане.

Въз основа на опита на мониторинга на Евроизбори 2014, и въведените два нови компонента за наблюдение – анализ на регионалните медии и мониторинг на политическите програми и платформи на основните партии – кандидати, на предстоящите извънредни парламентарни избори, считаме че е изключително важно да развием именно последния компонент. В условията на крайна апатия и пасивност от страна на българския избирател, възникващи нови формации в изборния процес, и в същото време – политическа нестабилни институции и публична власт, много важно е да бъдат наблюдавани и анализирани посланията, които се отправят към избирателите за спечелване на тяхното доверие. За целта е необходима интернет платформа, която да подпомага процеса и да го прави максимално публичен и прозрачен, така че да служи и като коректив в предизборната кампания. За да достигнем до лансираните послания от партиите и коалициите – кандидати на изборите, отново ще използваме методика за медиен мониторинг. И в допълнение – публикуваните политически платформи на кандидатите.

Работата на ИСИ по време на наблюдението на последните проведени избори в България – тези за представители в Европейския парламент, показа, че организацията ни вече е търсен участник в изборния процес. Представители на екипа бяха канени като участници и анализатори в медийни дискусии и предавания. Сигналите за изборни нарушения, които изпращахме до отговорните институции в изборния ден помогнаха за предотвратяване на изборни нарушения.

Освен това, чрез мрежата от граждански наблюдатели, увеличаваме и гражданското участие в изборния процес,  и заинтересоваността на избирателите към провеждането на честни, прозрачни и демократични избори.

Все по-малко хора търсят съдържанието на предизборните платформи, а упражняват емоционален вот, или отказват да гласуват. Затова е важно да поставим акцент на политическите послания, и то по разбираем начин за масовия избирател.

В същото време ще имаме възможност и да проследим поведението на медиите в предизборния процес и тяхната посредническа роля в отвеждането на посланията към избирателите.