Мониторинг на мести избори и референдум 2015

02-08-2015

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Цели на проекта: Подкрепа на демократични, прозрачни и честни избори за представители в местана власт, постигане на превантивен ефект върху възможността за нарушаване демократичността на изборите и повишаване участието на гражданите в изборния процес. 

След предсрочните Парламентарни избори през 2014 г. и смяната на управлението, отново се заговори за промени в Изборния кодекс в частта, която урежда изборите за местна власт. Вече са на лице предложенията за връщане на текстове от стария Изборен кодекс и ограничаване на представителната демокрация в местното самоуправление. В своето управление правителството и мнозинството депутати използват негативните нагласи на обществото, радикалните настроения на доведените до крайно отчаяние и бедност хора. Много от анализаторите определят тези методи като изключително опасни. Опасни, защото така се ражда не само централизъм и авторитаризъм, но което е по-лошо - така се унищожава гражданското общество. Това налага продължаване наблюдението върху създаването и въвеждането на инструменти за изпълнение на нормативната уредба. Възможността за това е чрез проследяване на дейността на Централната избирателна комисия, Районните избирателни конмисии Общинските избирателни комисии и участие в консултиращите работни органи към тях.

В обобщените актуализирани данни от изборите за народни представители 2014 г., публикувани от Централната избирателна комисия броят на намерените в избирателните кутии от секционните избирателни комисии недействителни гласове (бюлетини) е 218 125. Процентът на недействителните гласове на изборите през май и октомври 2014 показва устойчива тенденция за повишаване в сравнение с предходни избори от същия вид. Висок процент недействителни бюлетини е налице както в избирателни секции открити в големи градове, така и в по-малки населени места на територията на всички многомандатни избирателни райони в страната и в избирателни секции, образувани в чужбина. Смятаме, че това налага по – задълбочено разясняване и информиране на гражданите за начина на гласуване и възможността за използване на мажоритерния елемент – преференцията. За пръв път в историята на България, гражданите ще имат правото да гласуват преференциално на местни избори. Затова считаме, че те трябва да го направят информирано и коректно.

Освен това, чрез преминали обучение наблюдатели, увеличихме гражданското участие в изборния процес и заинтересоваността на избирателите към провеждането на честни, прозрачни и демократични избори. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел бе използвана вече създадената мрежа от граждански наблюдатели в почти всички избирателни райони на страната.