Дискусия "Закон за младежта: Къде са младежите?" (2012)

23-02-2012

Източник на финансиране: ФФЕ

Дискусията „Закон за младежта: Къде са младежите?” се проведе на 23 февруари 2012 г. в хотел «Родина» - зала «Марица».

В нея участваха Катя Колева, Председател на Управителния съвет на Институт за социална интеграция (ИСИ), д-р Марк Майнардус, директор на ФФЕ – Бюро България, представители на младежки неправителствени, студентски и политически органазиции. Модератор на дискусията бешеТрендафил Величков, член на УС на Националния младежки форум (НМФ) и заместник-председател на Младежкото обединение в БСП.

С въвеждащи теми участваха:

- „Младежката безработица – основна грижа за България и Европа”, Драгомир Стойнев, Председател на Комисията по труда и социалната политика в 41-во Народно събрание;

-  „Младите хора в България – къде са в закона и политиките?”, Михаил Балабанов, Председател на Комисията за работа с младежта в Националния съвет на БСП

- „Проблемите на младежката общност в България. Погледът на социолозите”, Стефан Георгиев, социолог Агенция „Афис”

- „Младите хора – представителство и политика”, Лилия Еленкова, заместник- председател на Националния младежки форум;

- „Политиките за младите хора – време за консенсус”, Явор Гечев, Председател на Младежкото обединение в БСП.

Презентация на Драгомир Стойнев

Програма на форума