Анализ на Европейски избори 2019 - език на омразата, гражданско участие и политически послания за Европа

06-08-2019

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС)

Име на проекта: "Анализ на Европейски избори 2019 - език на омразата, гражданско участие и политически послания за Европа"

Стъпки на проекта:

- Разработка на два доклада - Анализ на избирателното законодателство и предложения за подобряването му и анализ на политическите послания с медиен мониторинг по време на кампанията, който да излседва дали в посланията на политиците се съдържа език на омразата;

- Организиране на Национален дискусионен форум (2 дни) за оценка на изборите от мрежата на гражданските наблюдатели , където можем да обсъдим основните проблеми в изборния процес. Представяне на двата анализа

- Подготовка и отпечатване на публикация - публикацията, съдържаща анализ на медийния мониторинг на политическите послания.