Гласуване по време на пандемия-да направим демокрацията устойчива в бурни времена – опит от Централна, Източна и Югоизточна Европа

01-02-2021

Изпълнител на проекта: Институт за социална интеграция /ИСИ/

Партньор: Фондация за европейски прогресивни изследвания (ФЕПС)

Име на проекта: Гласуване по време на пандемия

Пандемията наложи съществени промени в дневния ред на българското общество. Задъхването на здравната ни система като следствие от нарастващия брой заразени с Covid-19 пациенти и медици даде нов ракурс и на политическите разговори в страната. И ако през пролетта имахме усещането, че мерките тук са навременни, дори изпреварващи, сега все повече експерти отчитат, че институциите в страната вървят след събитията и предвещават сериозни последици, както за здравето на българите, така и за икономиката. Дори организаторите на продължилите над 3 месеца аниправителствени протести в страната решиха да променят формата на недоволство, спирайки ежедневните демонстрации. По всичко вече личи, че изборите за народни представители няма да бъдат предсрочни, а ще се проведат редовно в началото на април 2021 г.

Проектът следва три етапа на изпълнение:

  1. Анализ и дискусия със заинтересованите страни относно пропуските в  изборното законодателство. В началото на месец септември 2020 г. изборното законодателство отново бе променено. Това действие отчитаме като порочна практика, тъй като в годините назад се прави непосредствено преди всеки вид избори. Тук отчитаме едно важно предизвикателство пред изборния процес - възстановяване доверието на гражданите в изборите с достатъчно голямо ниво на легитимност;
  2. Медиен мониторинг, в който основен обект на наблюдение и анализ са медиите и начинът, по който тяхната работа дава отражение върху изборния процес. В условията на крайна апатия и пасивност от страна на българския избирател, възникващи нови формации в изборния процес, и в същото време – политическа нестабилни институции и публична власт, много важно е да бъдат наблюдавани и анализирани посланията, които се отправят към избирателите за спечелване на тяхното доверие;
  3. Регистрация на граждански наблюдатели - чрез мрежата от граждански наблюдатели, увеличаваме и гражданското участие в изборния процес,  и заинтересоваността на избирателите към провеждането на честни, прозрачни и демократични избори. Възможните нарушения в изборния процес трябва да получат необходимата публичност и за тях да бъде сигнализирано на отговорните органи и институции. За тази цел ще използваме вече създадената мрежа от граждански наблюдатели във всички избирателни райони на страната.