Проекти и инициативи

"Изграждане на учещи се общества: Промотиране на валидирането на неформалното и информално учене" (2014)

Съвместен проект на ИСИ и организации-членки на европейската мрежа СОЛИДАР за промотиране и валидиране на неформалното и информалното учене.

"Граждански наблюдатели за мониторинг-честни избори 2013" (2013)

Проектът се осъществява с подкрепата на Фондация за европейски и прогресивни изследвания (ФЕПС) и цели увеличаване на гражданското участие в гласуването и наблюдението на Избори 2013.

Кръгла маса "Ръст на заетостта и благосъстоянието" (2012)

Форумът се провежда с подкрепата на Фондация за европейски и прогресивни изследвания. Целта е да бъдат очертани европейските политики по темата и алтернативите на националните решения.

Младите хора - визии и политики (2012)

Проектът се реализира с подкрепата на фондация "Фридрих Еберт" и включва четири обучения в два модула: "Защо младите и защо левите?" и "Визиите на младите хора".

Публично обсъждане "Нов зелен растеж" (2012)

Форумът се организира в партньорство с Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България и е част от общата инициатива между двете организации за осигуряване на публичност на управленските политики на БСП в различни сектори.

Дискусия "Закон за младежта: Къде са младежите?" (2012)

Дискусията се организира от Институт за социална интеграция (ИСИ) и Младежкото обединение в БСП, финансирана от Фондация "Фридрих Еберт" - Бюро България. Тя е първата партньорска инициатива между немската фондация и ИСИ през 2012 година.

"Get on board": Мобилизиране на млади лидери за подкрепа процеса на разширяване на ЕС чрез Западните Балкани (2012)

Проекът се финансира от Европейската комисия чрез Европейската мрежа на политическите фондации (ЕНоП). Водещ партньор по проекта е фондация "Конрад Аденауер" с партньори политически фондации от шест европейски държави.

Конференция "Избори 2011 в България - дефектите на демокрацията" (2011)

Форумът бе организиран от Института за социална интеграция (ИСИ) и Института за модерна политика (ИМП), с подкрепа на други неправителствени организации, участвали в мониторинга на изборния процес и в изборния ден.

Конференция "Нашата Европа - Социална Европа" (2011)

Форумът се организира от Фондация "Фридрих Еберт", Бюро България, Центъра за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ) и Института за социална интеграция (ИСИ). Дискусиите протичат в два основни панела с фокус върху: обновяване на социалната демокр

Конференция "Финансова стабилност и икономическо възстановяване" (2011)

Форумът е организиран от Института за социална интеграция и финансиран от Фондация за европейски и прогресивни науки (ФЕПС), Брюксел. Целта на форума е да очертае предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на европейската рамка

1234