Актуално

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Скъпи приятели,

Информираме ви, че заради настъпили промени в процеса на планиране ва ангажиментите на партньорската ни организация – Фондация „Фридрих Еберт”-Берлин, на които ние не можем да влияем, на Института за социална интеграция се налага да промени предварително обявените дати на дейностите по реализацията на проекта.

С други думи казано: обявените вече работни срещи-семинари се отлагат във времето.

Молим да ни извините за причиненото неудобство и чрез нас да приемете извиненията и на колегите от офис София на Фондация „Фридрих Еберт”!

Своевременно (най-вероятно до края на месеца) ще ви информираме за новите дати на дейностите.

При тази нова ситуация сме наясно, че тя може да затрудни планирането на вашите ангажименти в следващите месеци. По този повод Експертната комисия на ИСИ реши да предостави възможност на онези участници, които срещнат затруднения, да обсъдят с екипа евентуално кратко отсъствие от някоя от дейностите или включването в други предстоящи проекти на института.

Пълният списък с одобрените участници и резервите можете да намерите тук.