Актуално

Изборен процес-състояние и перспективи
Изборен процес-състояние и перспективи

Кръгла маса на тема "Изборен процес - състояние и перспективи", организираха Централната избирателна комисия и Обществения съвет към нея, на който ИСИ е член.

В първата част на форума бяха включени темите за информиран избор - гражданско обучение, права, задължения и участие, разяснителна кампания на ЦИК, ролята на медиите и регулиране на дейността им. Във втората част на събитието, ИСИ, в лицето на Ивелин Николов, Изпълнителен директор представи доклад по темата за състав, изисквания и обучение на СИК. Форумът включва и темите за организация на изборния ден, проблеми и възможни нарушения при отчитане на резултатите.