Актуално

Стартира Академията за социална политика
Стартира Академията за социална политика

Днес, 8 април 2016 г., стартира първият модул от Академията за социална политика на Института за социална интеграция.
През следващите 2 дни участниците в академията ще преминат през обучение, включващо принципите на ефективното общуване, публичната реч и работата с гражданското общество.
В панела „Свободна зона за въпроси”, участниците ще имат възможност да разговарят с народния представител Стоян Мирчев.

През 2003 г. ИСИ стартира пилотния проект “За професионализъм в политиката и насърчаване на гражданското участие”. Главната цел на проекта е чрез неформално образование, организирано в поредица от модули, да се стимулира изграждането на нова политическа култура на младото поколение. Да се създаде поколение политици, които да отговорят на очакванията на гражданите за отговорност, почтеност и отстояването на публичните интереси.

През 2016 година в Академията за социална политика участват 20 души, обучаващи се в една група. Те са класирани сред 60 номинирани участника от цялата страна, след проведен подбор по мотивационно писмо и въпросник. Програмата на академията включва четири модула:

Първи модул „Общество. Политика. Общуване” (8 – 10 април, Банкя)

Втори модул „Политически процес. Конфликти, преговори, посредничество” (26 – 29 май)

Трети модул„Екипност и лидерство. Кампании. Медии.” (16 – 19 юни)

Четвърти модул „Организационен мениджмънт” (8 – 11 септември)

Оценяването се осъществява, чрез кредитна система. Събралите 20 кредита, завършват успешно академията и получават сертификат за придобитите знания и умения.