Актуално

Стартира проектът #OUTBOOM
Стартира проектът #OUTBOOM

Участници от 6 държави взеха участие в международен обучителен курс за младежки работници „Open up the borders of our minds” #OUTBOOM. Проектът е финансиран от програма Еразъм +. Тренингът се провежда в периода 13-19 април в местността Карандила, община Сливен.
Младежки лидери и младежки работници от Испания, Италия, Гърция, Унгария, Турция и България участват в обучение, чиято основна тема е засиления поток от мигранти и увеличаващия се брой бежанци на териториите на европейските държави. Основната цел на тренинга е да изгради в участниците компетенции в сферата на човешките права, толерантността, емпатията и приемането на различието във връзка със засиления мигрантски и бежански поток към страните участници в проекта. По този начин ще се създаде сходна позитивна нагласа у местните общности, в населените места, в които младежите живеят.Те ще имат възможност да посетят и Регистрационно-приемателния център в с. Баня.