Актуално

ИСИ взе участие в проект "Change Places, Change Lives"
ИСИ взе участие в проект "Change Places, Change Lives"

"Change Places, Change Lives" беше поредния международен проект по Еразъм+, по който Институт за социална интеграция апликира успешно, този път като партньор. Темата, която беше засегната в рамките на проекта е една от най-актуалните в днешно време, а именно - миграционни процеси и мобилност.

Представители на ИСИ, в седемдневното обучение на младежки работници и младежки лидери, бяха Таня Глухчева и Виктор Белалов. Те участваха в обучение, което имаше за цел да представи идеи и начини за интеграция на бежанци и емигранти. В „Places, Change Lives” бяха включени представители на 12 европейски страни, сред които Исландия, Дания, Финландия, Италия, Австрия, Чехия и др.

В рамките на проекта младежите имаха възможност да участват в редица активности, целящи опознаване и сплотяване на участниците в малки групи. Чрез способите на неформалното обучение, младежките лидери и работници се запознаха с условията на живот и трудностите, с които се сблъскват хората, които са принудени да напуснат родните си места. Те имаха възможност, посредством активности и симулации да помогнат на ученици от местната общност в гр. Торту, Естония да разберат по-ясно защо и по какъв начин може да бъде улеснен процеса на интеграция и социализация на бежанците и имигрантите в тяхната страна.

Населението на Естония е 1,3 млн. жители, като според квотата на ЕС, страната трябва да приеме 550 бежанци – коментираха Таня и Виктор. Миналата година са постъпили 240 молби, но са били одобрени само 97. Тези бежанци са настанени в дом, откъснат от цивилизацията, в гората, в близост до границата с Русия – допълни Таня.

По време на обучението представителите на ИСИ имаха възможност да запознаят своите колеги с дейността на Института и различните проекти, по които е работил неговия екип, а в рамките на специалната вечер на националната култура, Таня и Виктор презентираха колекция от фотографии на традиционни български носии.