Актуално

ИСИ отново член на Съвета за обществени консултации към Комисията за европейски въпроси към НС
ИСИ отново член на Съвета за обществени консултации към Комисията за европейски въпроси към НС

Институтът за социална интеграция, в лицето на Катя Колева, председател на Управителния съвет продължава членството си в Съвета за обществени консултации (СОК) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) към Народното събрание.

Съветът, който има своята история от 2008 година в мандата на 40-то Народното събрание, е форма на партньорство между законодателната власт и структурите на гражданското общество, синдикатите, работодателите и академичните среди. Състои се от 25 члена и консултира КЕВКЕФ при осъществяването на функциите ѝ във връзка с парламентарното наблюдение и контрол, както по въпросите на Европейския съюз, така и по въпросите на управлението на програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз и на страните от Европейското икономическо пространство.

На първото си заседание, съветът определи основните приоритети по които ще работи. Като водещ бе определен подготовката по българското председателство на Съвета на ЕС и евентуалната смяна на периода с по - ранен от определения.Очаква се до края на юли Словашкото председателство да внесе предложение за изменение на реда, по който ще се изпълняват ротационните председателства на Съвета на ЕС до 2020 година. Смяната на периода бе наложен след като стана ясен резултатът от референдума във Великобритания за излизане от ЕС.