Актуално

Целите за устойчиво развитие - глобална програма за гражданите в глобализирания свят
Целите за устойчиво развитие - глобална програма за гражданите в глобализирания свят

Глобалните предизвикателства за развитие принуждават ЕС, неговите партньори и държавите членки да разширят своята перспектива и да идентифицират двигателите на устойчивото развитие. Те ни стимулират да разработим нови и творчески средства за прилагане, които да ни позволят да постигнем успешно 17 цели за устойчиво развитие, договорени от глобалната общност през 2015 г. В този контекст ЕС стартира нов европейски консенсус за развитие: нашият свят , нашето достойнство, нашето бъдеще. Това е европейски превод на принципите и целите, договорени в Дневен ред 2030. Освен това е политически документ и силно политическо изявление, което на ясен и силен език отново потвърждава ангажимента на Европейския съюз към демокрацията, правата на човека и доброто управление.

Дневният ред 2030 за устойчиво развитие е универсална насока, приложима както за развиващите се страни, така и за държавите членки на ЕС.
Европейските граждани трябва да участват и да бъдат чувствителни към глобалните предизвикателства като премахването на бедността, продоволствената сигурност, изменението на климата, демократичните общества, устойчивото потребление и производствените модели за равенство между половете.

В тази връзка, ЕНоП, в партньорство с Института за социална интеграция и Либералния политологичен институт организират публична конференция на тема "Целите за устойчиво развитие - глобална програма за гражданите в глобализирания свят", на която ще се разгледат усилията на ЕС да адаптира своята политика към динамичния глобален контекст, където сътрудничеството за развитие е изправено пред значителни трудности и конфликтни интереси и често няма съгласуваност или обществена подкрепа.
Конференцията ще се проведе на 18 април (сряда) в гр. София, Сентръл Парк хотел от 10 часа.

Работен език на конференцията - английски. Осигурен е и превод на бълграски език.

Програмата за събитието ще откриете тук.

Линк към фейсбук събитието последвайте тук.