Актуално

ИСИ с нов проект "Да променим режима - Българската перспектива за борба с неравенството в доходите и заетостта в ЕС"
ИСИ с нов проект "Да променим режима - Българската перспектива за борба с неравенството в доходите и заетостта в ЕС"

Основната цел на проекта е да развие и подпомогне прилагането на социално-демократичните политики в България. Това е необходимо, защото според последните изследвания от 2017 г. България продължава да бъде:
1. Страна с най-евтиния труд в Европейския съюз;
2. Последната в борбата срещу корупцията и престъпността;
3. Страна, която има сериозни проблеми с прозрачността на управлението на национално и местно равнище.

Евтината цена на труда в България е много болезнена тема за повече от две поколения българи. Официално това е основната причина за драстичната имиграция на младите българи в Западна и Централна Европа, независимо от тяхното образование и социален произход. Минималната заплата в България през 2017 г. е била 460 български лева на месец или приблизително 250 долара - 235 евро.
Средната работна заплата в България е значително по-висока от минималната заплата, но все пак е доста ниска. Понастоящем средната работна заплата в София / столицата / се движи около 500 до 650 евро на месец, което е повече от двойното от минималното. Но ситуацията е различна в други региони на страната като Видин, Монтана, Силистра, Сливен, Разград, Търговище, Шумен, Ямбол и др. Средната заплата варира от 400 до 550 евро. В същото време разходите за живот нарастват всяка година по-бързо от равнището на заплатите.
Обичайно е публичният сектор и много частни компании да плащат минимални заплати на хора с бакалавърска и магистърска степен по математика, инженери, биолози, учители, медицински сестри и др.

Друг болезнен проблем за българското общество са реформите в здравния сектор. Различни български правителства декларират намеренията си за реформи от 1997 г. насам, но в действителност няма реформи. Въпреки че всички политически партии признават, че има сериозни проблеми в здравната система, има много страх и нехайство към българските политически кръгове от всякакви промени. Според статистиката правителството изразходва все повече средства за здравната система, но качеството намалява. Хиляди хора са оставени без никакви здравни услуги. Системата изпитва проблеми във всяко ниво на здравна помощ - стаи за спешна медицинска помощ, общопрактикуващи лекари, болнични услуги, профилактика и рехабилитация, медицински консумативи и др. В същото време няма обективен анализ и официални ясни доклади за публичните средства, изразходвани за здравето системата и резултатите от това финансиране. Няма подробни отчети за изразходваните разходи за здравеопазването на различните социални групи. И накрая, няма важни годишни приоритети, определени от правителството или парламента в политиката на българското здравеопазване. Липсата на стратегия и приоритизиране, липсата на точна информация в здравната политика на страната води до отчаяние, съмнения за корупция и социални гняв на ежедневни основания към българите.

Основните проблеми, които този проект ще се опита да разреши са липсата на стратегия за увеличаване на доходите в българската политика; липсата на стратегия за реформи и подобряване на здравната система; липса на прозрачност в процеса на разработване на политики.
Именно поради горепосочените проблеми ИСИ и ФЕПС ще инициират серия публични дебати по следните проблеми - условия на труд и ниски заплати и проблеми в системата на здравеопазването. Инициативата включва четири публични дебати в различни градове в цялата страна. Участниците в дебатите ще бъдат водещи експерти по темите, работодателите, синдикатите и гражданските активисти.

В допълнение, ще проведе социологическо проучване за условията на труд в цялата страна. Също така ще бъде изготвен сравнителен анализ на различните здравни системи в Европейския съюз, основавайки се на възможните работни практики, които могат да бъдат приложени в България. Резултатите от изследването ще бъдат представени на пресконференция и ще бъдат изпратени на националните власти.