Актуално

Представяне на книга „България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи”
Представяне на книга „България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи”

Институт за социална интеграция (ИСИ) и Фондация Фридрих Еберт, Бюро България(ФФЕ), реализират проект „България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи”, в рамките на който младо поколение прогресивно мислещи експерти от социалните науки представят своята визия за развитието на страната.

Отчетлива тенденция през последните години е управляващите да целеполагат, стратегират и да упражняват законодателни инициативи, без това да се е случило чрез засилен диалог с гражданското общество и експертната общност в дадения публичен сектор. Това води до изкривяване на положените цели, а често и до „работа на парче“. Все по-устойчива е тенденцията гражданите да губят доверие в институциите, а управленските решения биват системно подлагани на критика, протестни действия и не рядко – бойкот.

Именно затова, ние обединихме на едно място различни хора от сферата на политологията, социологията, антропологията и икономиката, които да представят своята критична гледна точка и да предложат нови перспективи и възможностиза бъдещето на страната. Експерти, носещи духа на новото време, които да предложаталтернативна перспектива, която често се пренебрегва както от властта, така и от медиите, и гражданското общество. Материалите, събрахме в книжно издание, чието представяне пред заинтересовани страни от различни сектори на публичния живот има за цел да провокира диалог за пътя, визията и хоризонтите пред страната ни.

В тази връзка, отправяме към Вас покана за участие в дискусионна среща„България 2019 – Нови хоризонти: Съмнения, надежди, перспективи”, на която авторите ще представят своите концепции, поставяйки база за разговор по важните теми за страната.

Събитието ще се състои на 26 март (вторник), от 10.00 до 13:00 часа, в зала „Сердика“ на „София Хотел Балкан“ (пл. Св. Неделя, 5).

Молим да потвърдите своето участие до 21 март(четвъртък) на имейл ifsi.bulgaria@gmail.com или телефон +359 889 864 884.

Линк към събитието във фейсбук ще откриете тук.