Актуално

ИСИ провежда четвърти модул на АСП в Плевен

В момента в гр. Плевен се провежда четвъртият модул на Академията за социална политика. Темата на модула е „Организационен мениджмънт”.

Прочети още
ИСИ отново член на Съвета за обществени консултации към Комисията за европейски въпроси към НС

Институтът за социална интеграция, в лицето на Катя Колева, председател на Управителния съвет продължава членството си в Съвета за обществени консултации (СОК) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ).

Прочети още
Завърши трети модул на АСП

Третият модул на Академията за социална политика се проведе в периода 16 - 19 юни в гр. Несебър. В рамките на модула участниците, чрез групово-динамичен тренинг се учеха как да изграждат и работят в екип.

Прочети още
Партньорство в противодействието на тероризма: Ролята на организациите на гражданското общество и социалните медии

Дискусията имаше за цел да даде поле за дискусия и да се обсъдят въпроси като: Какво е връзката и съотношението между ''свобода '' и '' сигурност '' при противодействието на тероризма?Как можем да се постигне синергия и партньорство в борбата с тероризма?

Прочети още
Стартира вторият модул на Академията за социална политика

Стартира вторият модул от Академията за социална политика на Института за социална интеграция.През следващите 3 дни, участниците ще преминат през обучение, включващо политическите процеси, конфликти, преговори, посредничество.

Прочети още
ИСИ взе участие в проект #СпортИграция

Национална младежка среща “СпортИграция” се проведе в гр. София на 15 май 2016г. Институтът за социална интеграция взе участие в панела "Добри практики", представяйки проекта #OUTBOOM.

Прочети още
ИЗБОРНИЯТ КОДЕКС ДА НЕ НАРУШАВА И ОГРАНИЧАВА ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ!

Позиция на Института за социална интеграция, относно промените в Изборния кодекс.

Прочети още