Инициативи

"Заедно в час" търси лидери
"Заедно в час" търси лидери

Екипът на фондация Заедно в час потърси партньорството на Института за социална интеграция и младите хора, които обединяваме, с идеята да получат информиран достъп до обучителната програма на фондацията. Надяваме се информацията да бъде полезна за вас, колеги:

Заедно в час е селективна организация, която привлича най-мотивираните и способни хора, които могат да въздействат на българското образование и общество. Търсим социално ангажирани хора с изявени лидерски качества както сред завършващите най-добрите университети в България и чужбина, така и сред младите професионалисти, които са натрупали опит в своята сфера. Заедно в час е партньор на международната организация Teach For All , обединяваща сродни организации в 30 държави по света като САЩ, Великобритания, Германия, Китай и Индия.

Мисията на организацията е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България, независимо от социално-икономическия статус на семейството му. За да успеем да я постигнем, работим целенасочено да привлечем към учителската професия най-активните завършващи или наскоро завършили студенти, без значение от професионално им направление. По време на двегодишното си участие в програмата Заедно в час те развиват лидерския си потенциал, спомагайки да повишим функционалната грамотност, мотивацията и резултатите в училище на деца в неравностойно положение.

Програмата е дългосрочна и се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” и в партньорство с Министерството на образованието и науката. 
 
Заедно в час подпомага професионалното развитие на участниците в програмата, като им предлага:

  • обучение по модела „Преподавай като лидер”,
  • придобиване на педагогическа правоспособност в партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“, ако нямат такава към момента
  • двугодишен трудов договор като учител, съгласно условията на действащото законодателство;
  • допълнителна финансова помощ от Заедно в час;
  • постоянна подкрепа и продължаващо обучение от координаторите и екипа на Заедно в час;
  • личен ментор в лицето на доказан мениджър от бизнеса, който да им помага през двете години и след това;
  • контакти с международната ни мрежа Teach For All - предпоставка за изграждане на контакти и изява на международно ниво по време и след програмата;
  • възможности да придобият умения за успешна реализация в частния или обществен сектор, както и за бъдещо академично развитие в магистърските програми на университети-партньори на Teach For All като Harvard, Yale, Columbia;
  • летен стаж между двете години и след това във водеща компания-партньор на Заедно в час
  • възможности за дългосрочна професионална ангажираност както в училище, което ще преподават за две години, така и в административния екип на организацията, международната ни мрежа или работа за някоя от компаниите – корпоративни партньори на нашата програма.

Кандидатстването по програмата се осъществява през сайта на организацията Заедно в час.

Крайният срок за кандидатстване  е 30 март 2014 г.