Публикации

Предсрочни парламентарни избори 2014:Гражданско наблюдение - окончателен доклад
Предсрочни парламентарни избори 2014:Гражданско наблюдение - окончателен доклад

Резултатите от наблюдението на изборния процес и изборния ден на Предсрочните парламентарни избори 2014, бяха обобщени от трите екипа на ИСИ в специален доклад. Първата част съдържа анализ на изборното законодателство - мониторинг и анализ на Изборния кодекс, дефекти и предложения за промени, втората - медиен мониторинг и мониторинг на предизборната кампания, чрез интернет платформата „Изборни послания“ и третата - гражданско наблюдение.

 Като приложения могат да бъдат намерени тематичните програми за обучитените модули, отчетите на регионалните координатори, обобщение на нарушенията по теми и предложения за подобрение на изборния процес.

Докладът ще откриете тук.