Публикации

Анализ за нагласите на българските граждани, на младите хора в страните на границата на мигрантската криза
Анализ за нагласите на българските граждани, на младите хора в страните на границата на мигрантската криза

Екипът от звено „Анализи и тинк-танк дейности” към Инситута за социална интеграция изготви анализ за нагласите на българските граждани, на младите хора в страните на границата на мигрантската криза и набор от идеи за справяне с евентуалните негативни последствия и за интеграция .

Тук може да проследите основните тенденции, хипотези, допълнителни фактори и изводи.