Публикации

Окончателен доклад по проект "Да променим реда!"
Окончателен доклад по проект "Да променим реда!"

Основната цел на проекта: да развие и подпомогне прилагането на социално-демократичните политики в България. Това е необходимо, защото според последните изследвания от 2018 г. България продължава да бъде:
1. Страна с най-евтиния труд в Европейския съюз;
2. Последната в борбата срещу корупцията и престъпността;
3. Страна, която има сериозни проблеми с прозрачността на управлението на национално и местно равнище.

Окончателен доклад по проекта може да откриете тук.