Публикации

Гласуване по време на пандемия-финален доклад
Гласуване по време на пандемия-финален доклад

Пандемията, предизвикана от коронавируса в световен мащаб, наложи съществени промени в дневния ред на българското общество. Задъхването на здравната ни система като следствие от нарастващия брой заразени с Covid-19 пациенти и медици даде нов ракурс и на политическите разговори в страната. Ако през пролетта на 2020 г. имахме усещането, че мерките, предприети от българското правителство са навременни, дори изпреварващи, днес все повече експерти отчитат, че институциите в страната вървят след събитията и предвещават сериозни последици, както за здравето на българите, така и за икономиката. Дори организаторите на продължилите над 3 месеца антиправителствени протести през 2020 г. в страната промениха формата на недоволство, спирайки ежедневните демонстрации. По всичко беше ясно, че изборите за народни представители няма да бъдат предсрочни, както се предвещаваше, а ще се проведат редовно в началото на месец април 2021 г.

След ежедневните граждански демонстрации, продължили повече от три месеца, ключови извънпарламентарни партии и граждански сдружения започнаха разговора около обединението против порочните практики по време на избори. Инициаторите на антиправителствените протести стартираха създаването на обща мрежа от доброволци, които да следят целия изборен процес във всички секции в страната.

Страната ни повече от всякога има нужда от активно гражданско общество. В условията на пандемия ИСИ отчете редица опасности, които могат да доведат до опорочаване на изборния процес. На първо място организацията ни изрази опасения за ниска избирателна активност, следствие на съществуващите страхове от заразяване при струпване на хора на едно място. На следващо място следва да се отчете и слабата подготвеност на изборната администрация. Като наблюдатели на изборния процес в България, сме алармирали многократно, че дефицитът на знания от страна на изборната администрация  е водел до огромно количество сгрешени протоколи, което от своя страна е предпоставка за фалшифициране на изборния резултат. Кризата, предизвикана от Covid19 неминуемо се отрази на изборния процес в България, което ни кара да имаме съмнения относно отговорното отнасяне към изборния процес от страна на администрацията, която е ангажирана с провеждането му по прозрачен и демократичен начин.

Следва да се отбележи и опасенията, които ИСИ повдигна на дискусия по отношение на медийното отразяване по време на предизборната кампания. В края на месец септември 2020 г. Европейската комисия отчете в свой доклад, че липсата на резултати в борбата с корупцията и прозрачността на медиите в България са едно от основните предизвикателства, пред които страната ни е поставена. Според ЕК липсата на прозрачност на собствеността върху медиите се счита за източник на безпокойство, като са установени връзки между политици и някои медии. Няколко медийни асоциации пък са докладвали за физически или онлайн атаки срещу журналисти.

Пълният текст на доклада може да прочетете тук.