Публикации

Окончателен доклад по проект "Да променим реда!"

Проектът бе разделен на няколко етапа - фиксиране на определени проблеми в областта на здравеопазването и условия на труд в България и търсене на възможни решения за разрешаването им.

Прочети още
Препоръки за политики в областта на законодателството и условия на труд в България

Публикацията се реализира в рамките на проект "Да променим реда! - Бълграската перспектива за борба с неравенствата в доходите и условията на труд и за реформи в политиката на здравеопазване в контекста на ЕС"

Прочети още
Окончателен доклад по проект "Предсрочни парлемантарни избори 2017: Гражданско наблюдение"

Мониторингът следва три етапа: анализ на изборно законодателство, медиен мониторинг и наблюдение на изборния ден.

Прочети още
Анализ на изборното законодателство по проект „Предсрочни парламентарни избори 2017:Гражданско наблюдение”

За последните по-малко от 4 години това са третите по ред предсрочни парламентарни избори в България, който за разлика от предходните два не се провеждат по изцяло нови изборни правила.

Прочети още
"Мониторинг на президентски избори 2016" - окончателен доклад

Финален доклад на дейностите по Мониторинга в неговата съвкупност – аналитични материали, обобщено описание на извършени дейности, описание на регистрирани тенденции и явления, анализ на медийна среда в контекста на изборите.

Прочети още
Анализ за нагласите на българските граждани, на младите хора в страните на границата на мигрантската криза

Анализът е изготвен от Екип „Анализи и тинк-танк дейности” на Института за социална интеграция през месец септември 2016 година.

Прочети още
"Мониторинг на местни избори и референдум 2015" - окончателен доклад

Подробен доклад на дейностите по Мониторинга в неговата съвкупност – аналитични материали, обобщено описание на извършени дейности, описание на регистрирани тенденции и явления, анализ на медийна среда в контекста на референдума.

Прочети още
Наблюдение на местни избори и медиен мониторинг на референдум 2015

На своя пресконференция, Институтът за социална интеграция представи окончателните резултати от наблюдението на местни избори и референдум 2015 и заключителен доклад на медийния мониторинг на референдума.

Прочети още
Информационна брошура за начина на гласуване

Информационна кампания за начина на гласуване стартира Института за социална интеграция в рамките на "Мониторинг на местни избори и референдум 2015".Информационният материал включва и обяснителни въпроси за националния референдум.

Прочети още
Предсрочни парламентарни избори 2014:Гражданско наблюдение - окончателен доклад

Резултати от наблюдението на изборния процес и изборния ден на Предсрочните парламентарни избори 2014: Анализ на изборното законодателство, медиен мониторинг, чрез интернет платформа и гражданско наблюдение.

Прочети още