Галерия

Академия за общинска политика

Участниците
Участниците
Академия за общинска политика
Екипите на ИСИ и ФЕС
Екипите на ИСИ и ФЕС
4
5
6
7
Галина Асенова, Лиляна Канева и Катя Колева
Пенчо Хубчев и Катя Колева
Лиляна Канева
Татяна Томова
Татяна Томова
13
Здравко Сечков и Димчо Михалевски
Димчо Михалевски и участници
Здравко Сечков
Костадин Паскалев
Костадин Паскалев
Катя Колева, Любомир Пеловски и Дончо Иванов
Стефан Георгиев, Катя Колева и Ивелин Николов
Отворена дискусия
Работа по групи
Работа по групи
Работа по групи
Ролева игра - симулация
Ивелин Николов и Стефан Георгиев
Ролева игра - симулация
Катя Колева и Райна Йовчева
30
31
33
34
35
36
37