Публикации

Препоръки за политики в областта на законодателството и условия на труд в България
Препоръки за политики в областта на законодателството и условия на труд в България

В рамките на проект "Да променим реда! - Бълграската перспектива за борба с неравенствата в доходите и условията на труд  и за реформи  в политиката на здравеопазване в контекста на ЕС", Институт за социална интеграция и Фондация за европейски прогресивни изследвания /ФЕПС/ реализираха 4 публични дебата по политиките за здравеопазване и условия на труд.

Резултатите от дискусиите, както и конкретни политики за промяна в двата сектора може да откриете в специално разработената брошура тук.